kliknij aby powiekszyc kliknij aby powiekszyc
 
 

 Strona Główna           
 Skład Osobowy          
 Historia                      
 Działalność Naukowa
 Dydaktyka                 
 Sprawy Studenckie  
 Linki                           
 Do Pobrania               
 Fakultety                   

Historia
..::ZAKŁAD STRATYGRAFII I GEOLOGII REGIONALNEJ::..
    Historia Zakładu Stratygrafii i Geologii Regionalnej sięga lat dwudziestych. Zorganizowanie jej było poprzedzone powstawaniem szeregu instytucji naukowych o pokrewnych kierunkach badań.
    W 1920 roku został utworzony przy Wydziale Górniczym Akademii Górniczej Zakład Geologii Ogólnej i Paleontologii pod kierownictwem prof. Walerego Goetla.
    W 1926 roku została utworzona Katedra Paleontologii, a na jej kierownika powołano prof. dr Jana Jarosza. Asystentami w tej katedrze byli między innymi E. Panow, A. Niewiestin i S.Z. Stopa. W 1935 roku asystentem tej Katedry został mgr S. Liszka.
    W latach 1945-1951 na nowo utworzonym Wydziale Geologiczno-Mierniczym obok dwóch Zakładów Geologii Ogólnej istniał Zakład Paleontologii, który tradycyjnie był powiązany z Zakładem Geologii Ogólnej I profesora Walerego Goetla .
    W 1951 roku na mocy zarządzenia Ministra Szkolnistwa Wyższego nastąpiła reorganizacji studiów geologicznych w środowisku krakowskim, w wyniku której Zakład Paleontologii (istniejący od 1912 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim) wraz z pokrewnymi Zakładami Nauk o Ziemi został przeniesiony z Uniwersytetu Jagiellońskiego na nowo utworzony Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy Akademii Górniczo-Hutniczej. Przekształcony on został w katedrę zbiorową z dwoma zakładami: Zakład Paleontologii Ogólnej i Zakład Mikropaleontologii. Kierownikiem Zakładu Paleontologii i całej Zakładu był prof. Franciszek Bieda, natomiast Zakładem Mikropaleontologii (do 1962 roku) kierował prof. Wilhelm Krach. W wyniku dalszych reorganizacji w 1952 roku został powołany Zakład Geologii Historycznej, którego kierownikiem została
doc. dr B.Kokoszyńska. W 1953 roku w Katedrze Paleontologii pracowali: dr S. Liszka,
dr J. Małecki, dr E. Łuczkowska i mgr T. Śmigielska. W 1967 roku kierownikiem Zakładu Geologii Historycznej został mianowany doc. Stefan W.Alexandrowicz. Do dawnego składu osobowego Zakładu doszli mgr inż. W. Bilan i mgr inż. W. Barwicz.
    W roku 1984 z Zakładu Paleontologii i Geologii Historycznej powstały dwie jednostki rangi zakładu: Zakład Paleontologii pod kierownictwem prof. Jerzego Małeckiego z pracownikami- doc dr hab. E. Łuczkowska, dr T. Śmigielska, oraz Zakład Stratygrafii i Geologii Regionalnej pod kierownictwem prof. dr S.W.Alexandrowicza. W Zakładzie Stratygrafii i Geologii Regionalnej w tym okresie pracowali: mgr inż. L. Rajchel, dr B. Zapałowicz-Bilan, dr inż. W. Bilan, dr inż. W. Barwicz-Piskorz, T. Wójcik, inż. K.Chrząszcz, E. Pilarczyk.
    Od 1.01.1993 po reorganizacji Wydziału i zmianie nazwy na Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska powstała Katedra Stratygrafii i Geologii Regionalnej kierowana przez prof. Stefana W.Alexandrowicza.

Copyright by ZSG. Wszelkie prawa zastrzeżone Krakow 2003. Strona zoptymalizowana do rozdzielczości 1024x768
Ostatnia Aktualizacja: 24, 10, 2005  Strone zaprojektował i wykonał: Jarosław Wałasztyn