kliknij aby powiekszyc kliknij aby powiekszyc
 
 

 Strona Główna           
 Skład Osobowy          
 Historia                      
 Działalność Naukowa
 Dydaktyka                 
 Sprawy Studenckie  
 Linki                           
 Do Pobrania               
 Fakultety                   

Skład Osobowy Katedry Stratygrafii i Geologii Regionalnej
..::Skład Osobowy::..

dr hab. inż. Stanisław Majewski - prof. AGH
dr Witold Paweł Alexandrowicz
dr inż. Wanda Barwicz - Piskorz
dr inż. Iwona Czepiec
dr hab. inż. Marek Krąpiec - prof. AGH
dr inż. Michał Krobicki
mgr inż. Monika Pilarz
dr inż. Lucyna Rajchel
dr inż. Elżbieta Szychowska-Krąpiec
dr Barbara Zapałowicz-Bilan
Teresa Wójcik
Eugeniusz Pilarczyk
prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz - Emeryt
prof. dr hab. Jerzy Małecki - Emeryt

Doktoranci:
mgr inż. Małgorzata Danek
mgr inż. Marzena Kłusek
mgr inż. Iwona Rodzinka
 

 

Pracownicy Naukowi:
prof. dr hab. inż.  Stanisław Majewski Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Stanisław Majewski - prof. AGH
Spis Publikacji
E-mail: majewski@uci.agh.edu.pl,
tel. 617-32-00, Siedziba: A-0, II p., pok. 211
godz. konsultacji: Środa 930 - 1130
 
dr Witold Paweł Alexandrowicz Adiunkt
dr Witold Paweł Alexandrowicz
Spis Publikacji
- Malakologia czwartorzędu - rekonstrukcja zmian środowiska naturalnego uwarunkowanych zarówno czynnikami naturalnymi (zmiany klimatyczne), jak i antropogenicznymi (sposoby uprawiania rolnictwa, odlesienia, zanieczyszczenia itp.);
- Stanowiska geologiczne przeznaczone do ochrony - sporządzanie dokumentacji geologicznej i wniosków o ustanowienie ochrony.
E-mail: wpalex@geol.agh.edu.pl,
tel. 617-23-70, Siedziba: A-0, II p., pok. 206
godz. konsultacji: Środa 1100 - 1300
 
dr inż. Wanda Barwicz - Piskorz Adiunkt
dr inż. Wanda Barwicz - Piskorz
Spis Publikacji
- Radiolarie eoceńskie z jednostki skolskiej Karpat fliszowych; radiolarie mioceńskie z zapadliska przedkarpackiego;
- Otwornice górnojurajskie z Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej i rejonu Bełchatowa - analiza paleoekologiczna i stratygraficzna.
E-mail: barwicz@geol.agh.edu.pl,
tel. 617-31-47, Siedziba: A-0, II p., pok. 206
godz. konsultacji: Środa 1000 - 1200
 
dr inż. Iwona Czepiec Adiunkt
dr inż. Iwona Czepiec
Spis Publikacji
- Stratygrafia i paleoekologia otwornic badenu i sarmatu zapadliska przedkarpackiego.
- Analiza malakologiczna holoceńskich zbiorników jeziornych NW i NE Polski, stratygrafia i rekonstrukcje paleośrodowisk.
E-mail: ,
tel. 617-31-47, Siedziba: A-0, II p., pok. 206
godz. konsultacji: Czwartek 1100 - 1300
 
prof. dr hab. inż.  Marek Krąpiec Adiunkt
dr hab. inż. Marek Krąpiec - prof. AGH
Spis Publikacji
- Dendrochronologiczne datowanie subfosylnego i współczesnego drewna dębowego z obszaru Polski i terenów sąsiednich;
- Wykorzystanie sekwencji przyrostów rocznych do rekonstrukcji paleoklimatycznych;
- Ocena degradacji środowiska na podstawie analiz dendro chronologicznych;
- Dendrogeomorfologiczna ocena intensywności przebiegu procesów masowych w czasie.
E-mail: ,
tel. 617-24-09, Siedziba: A-0, II p., pok. 209
godz. konsultacji: Wtorek 1100 - 1300
 
dr inż. Michał Krobicki Adiunkt
dr inż. Michał Krobicki
Spis Publikacji
- Stratygrafia i paleontologia jury: okolice Krakowa, pieniński pas skałkowy, Tatry;
- Taksonomia, paleoekologia i biogeografia ramienionogów, skorupiaków i małży w mezozoiku;
- Rafy ostrygowe w mezozoiku i kenozoiku;
- Skorupiaki jury - taksonomia i paleoekologia; mezozoiczna ewolucja basenów karpackich.
E-mail: ,
tel. 617-31-48, Siedziba: A-0, II p., pok. 206
godz. konsultacji: Poniedziałek 1100 - 1300
 
mgr inż. Monika Pilarz -  Wykładowca Wykładowca
mgr inż. Monika Pilarz
- Mikrofauna mioceńskich osadów zachodniej części zapadliska przedkarpackiego - analiza biostratygraficzna i paleoekologiczna.
E-mail: ,
tel. 617-23-63, A-0, II p., pok. 208
godz. konsultacji: Wtorek 1100 - 1300
 
dr inż. Lucyna Rajchel Adiunkt
dr inż. Lucyna Rajchel
Spis Publikacji
- Wody mineralne Karpat;
- Wody swoiste siarczkowe Karpat i zapadliska przedkarpackiego;
- Wykorzystanie wód mineralnych i swoistych w balneoterapii;
- Ochrona źródeł.
E-mail: ,
tel. 617-23-67, Siedziba: A-0, II p., pok. 206
godz. konsultacji: Poniedziałek 1200 - 1300, Czwartek 1000 - 1100
 
dr inż. Elżbieta Szychowska-Krąpiec Adiunkt:
dr inż. Elżbieta Szychowska-Krąpiec
Spis Publikacji
- Datowanie dendrochronologiczne obiektów drewnianych (głównie sosnowych, jodłowych i świerkowych), wykopalisk archeologicznych, obudów wyrobisk górniczych kopalni soli w Bochni i Wieliczce;
- Ocena stopnia degradacji kompleksów leśnych z wykorzystaniem dendroekologii.
E-mail: ,
tel. 617-31-49, Siedziba: A-0, II p., pok. 206e
godz. konsultacji: Poniedziałek 1000 - 1200
 
dr Barbara Zapałowicz-Bilan Adiunkt
dr Barbara Zapałowicz-Bilan
Spis Publikacji
- Badania mikropaleontologiczne osadów kredy górnej Polski niżowej;
- Wpływ zaburzeń tektonicznych na zapis mikropaleontologiczny (południowa część niecki łódzkiej);
- Biostratygrafia i charakterystyka basenu w późnej kredzie w basenie opolskim.
E-mail: ,
tel. 617-31-48, Siedziba: A-0, II p., pok. 206
godz. konsultacji:Środa 1300 - 1500
 
Pracownicy inżynieryjno - techniczni:
Teresa Wójcik  - specjalista Specjalista w zawodzie
Teresa Wójcik
- Wybieranie i selekcja mikrofauny, analizy mikrofaunistyczne, pomiary dendrochronologiczne prób subfosylnego i współczesnego drewna.
- Planowanie i sprawozdania z zajęć dydaktycznych.
tel. 617-23-63, A-0, II p., pok. 208
 
Eugeniusz Pilarczyk - robotnik wys. wykwalifikowany Robotnik wys. wykwalifikowany
Eugeniusz Pilarczyk
- Specjalista preparatyki z zakresu badań geologiczno paleontologicznych.
- Preparacje dendrochronologiczne, maceracja i szlamowanie prób na mikrofaunę.
tel. 617-23-63, A-0, II p., pok. 208
 
Profesorzy emerytowani:
Stefan Witold Alexandrowicz - emerytowany profesor zwyczajny dr hab. Emerytowany profesor zwyczajny dr hab.
Stefan Witold Alexandrowicz
Spis Publikacji
- Malakofauna, stratygrafia i paleogeografia czwartorzędu;
- Analiza zmian środowiska i klimatu w późnym glacjale i holocenie;
- Antropogeniczne uwarunkowanie degradacji środowiska; waloryzacja i opracowywanie wniosków o ochronę obszarów i obiektów geologicznych.
 
E - mail: ,
tel. 617-23-70, Siedziba: A-0, II p., pok. 206d
 
Jerzy Małecki - emerytowany profesor dr hab.
Emerytowany profesor dr hab.
Jerzy Małecki
Spis Publikacji
- Paleontologia mezozoiku i kenozoiku (gąbki jury i kredy; mszywioły trzeciorzędu),
- analiza paleoekologiczna makrofauny.
Doktoranci:
 
mgr inż. Małgorzata Danek
- Analizy dendrochronologiczne drewna.
E-mail: ,
tel. 617-31-46, Siedziba: A-0, II p., pok. 206
 
mgr inż. Marzena Kłusek
- Ocena wpływu antropopresji na drzewostany iglaste metodą dendrochronologiczną.
E-mail: ,
tel. 617-31-46, Siedziba: A-0, II p., pok. 206
 
mgr inż. Iwona Rodzinka
- Analizy malakologiczne osadow powodziowych.
E-mail: ,
tel. 617-31-46, Siedziba: A-0, II p., pok. 206
Copyright by ZSG. Wszelkie prawa zastrzeżone Krakow 2003. Strona zoptymalizowana do rozdzielczości 1024x768
Ostatnia Aktualizacja: 14, 03, 2007  Strone zaprojektował i wykonał: Jarosław Wałasztyn